– Перевiрка документiв та опитування особи

– Поверхнева перевiрка i огляд

– Зупинення транспортного засобу

– Вимога покинути мiсце i обмеження доступу до визначеної територiї

– Обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володiння рiччю

– Проникнення до житла чи iншого володiння

– Перевiрка дотримання вимог дозвiльної системи органiв внутрiшнiх справ

– Застосування автоматичної фототехнiки (радара) та вiдеотехнiки

– Якщо вiн схожий особу, яка перебуває у розшуку чи зникла безвiсти

– Якщо iснує достатньо пiдстав вважати, що вiн вчинив або має намiр учинити правопорушення чи може бути причетним до них

– Якщо вiн перебуває на територiї чи об’єктi зi спецiальним режимом або в мiсцi здiйснення спецiального полiцейського контролю

– Якщо в нього є зброя, боєприпаси, наркотичнi засоби та iншi забороненi чи обмеженi для використання речi

– Якщо вiн перебуває на мiсцi злочину, ДТП, надзвичайної подiї

Оглядати особу можна тiльки в тому разi, якщо полiцейський вважає, що у людини є забороненi чи обмеженi для використання речi, або вони можуть нести загрозу Поверхнева перевiрка може бути вiзуальною або здiйснюється проведенням по поверхнi вбрання рукою,
спецiальним приладом чи засобом Перевiрку має здiйснювати полiцейський вiдповiдної статi. Якщо це неможливо, тодi перевiрку можна провести лише з використанням спецiального приладу або засобу Звертаючись до людини, полiцейський
зобов’язаний назвати своє прiзвище, посаду, спецiальне звання та пред’явити на її вимогу службове посвiдчення, не випускаючи його з рук
– Необхiдно врятувати людей або цiнне майно пiд час надзвичайної ситуацiї

– Йде переслiдування пiдозрюваних

– Необхiдно припинити злочин, що загрожує життю

– Йде перевiрка людини, що перебуває пiд домашнiм арештом або адмiнiстративним наглядом

– Вiдбиття нападу на полiцейського чи iнших людей, у випадку загрози життю i здоров’ю

– Звiльнення заручникiв

– Вiдбиття нападу на об’єкти, що перебувають пiд охороною, конвої, житловi та нежилi примiщення, а також звiльнення таких об’єктiв у разi їх захоплення

– Затримання особи, що вчиняє тяжкий чи особливо тяжкий злочин та намагається втекти

– Затримання того, хто чинить збройний опiр, намагається втекти з-пiд варти, а також погрожує застосуванням зброї

– Зупинка авто, якщо водiй загрожує людям


– Якщо затримувана особа намагається вiдiбрати чи доторкнутись до зброї полiцейського

– У разi збройного нападу, а також у разi раптового нападу iз застосуванням технiки, що загрожує людям

– Заарештований за тяжкий та особливо тяжкий злочин тiкає на авто

– Чиниться збройний опiр

– Зловмисник намагається заволодiти вогнепальною зброєю