Закон України про Національну поліцію

Закон України про Національну поліцію визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України.

Розділ І. Загальні положення (ст. 1-5)

Розділ ІІ. Принципи діяльності поліції (ст. 6-12)

Розділ ІІІ. Система поліції та статус поліцейських (ст. 13-22)

Розділ ІV. Повноваження поліції (ст. 23-28)

Розділ V. Поліцейські заходи (ст. 29-46)

Розділ VІ. Добір на посаду поліцейського (ст. 47-58)

Розділ VІІ. Загальні засади проходження служби в поліції (ст. 59-85)

Розділ VІІІ. Громадський контроль поліції (ст. 86-90)

Розділ ІХ. Соціальний захист поліцейських (ст. 91-104)

Розділ Х. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення поліції (ст. 105)

Розділ XІ. Прикінцеві та перехідні положення